Amy Bruen

Amy Bruen


Olen Amy Bruen ja valmistuin fysioterapeutiksi Yrkeshögskolan Arcadasta 2017. Vuodesta 2015 olen työskennellyt Folkhälsanin Nystuganissa vaikeavammaisten aikuisten ja ikääntyneiden

parissa. Olen myös vetänyt vesijumppaa sekä aerobicia Folkhälsanin eri taloissa. Vuonna 2010 suoritin klassisen baletin syventävät opinnot Espoon Tanssiopistolla ja sen jälkeen olen valmentanut useita tanssi- ja kehonhuollonryhmiä, niin lapsia kuin aikuisiakin, harrastajista kilpailijoihin.


Palvelen asiakkaitani suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.


Mitt namn är Amy Bruen. Jag utexaminerades som fysioterapeut från Yrkeshögskolan Arcada år 2017. Jag har jobbat med funktionsnedsatta vuxna och äldre på Folkhälsans Nystugan sedan 2015. Jag har även dragit vattengymnastik och aerobic I Folkhälsan olika hem. År 2010 avlade jag mina fördjupade studier i klassisk balett på Esbo dansinstitut och har efter det har jag undervisat dans och kroppsvård för klienter i alla olika åldrar och nivåer.


Jag erbjuder tjänster på svenska, finska och engelska.