Lotta Lehtokari

Lotta Lehtokari


Fysioterapeutti, NDT, Bobath- terapeutti


Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1995. Kiinnostus työskentelyyn vaikeavammaisten kanssa heräsi jo opiskeluaikana, kun tein päättöharjoittelujakson kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Valmistuttuani sain pitkän äitiysloma- ja hoitovapaasijaisuuden päättöharjoittelupaikassani.


Asiakkaani ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia neurologisia sairauksia tai vammoja, esim. CP-vamma, jokin kehitysvammaisuutta aiheuttava sairaus tai lihastauti. Työskentelen sekä toimitiloissa että kuntoutujan omassa toimintaympäristössä, päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä. Teen myös allasterapiaa.


Minulla on sopimukset Kelan, HUS:n ja Kirkkonummen kunnan kustantamille terapioille.